Kirjaudu sisään Question_mark Facebook_64 Google_64 | FI EN
Tekijä Meiris Suominen
Lisätty 12.4.2014
Vastauksia 386

Kysymyksen taustaa: Elinkeinoelämä on jo vuosia puhunut EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen puolesta. Esteiden purkaminen tavara- ja palvelukaupalta, investoinneilta sekä henkilöiden liikkuvuudelta tuo kustannussäästöjä, lisää talouskasvua, alentaa hintoja ja vahvistaa molempien kansainvälistä kilpailukykyä.

Tekijä Mika Mustalahti
Lisätty 11.4.2014
Vastauksia 401
Tekijä Miikka Markus Keränen
Lisätty 22.4.2014
Vastauksia 82

Kysymyksen taustaa: Vesisärötys on menetelmä, jolla energiantuotantoon saadaan käyttöön esim. liuskekaasua. Maahan pumpataan valtavia määriä vettä, hiekkaa ja kemikaaleja, jotta maaperään saadaan säröjä: säröistä maakaasu vapautuu ja se kerätään pumpuilla talteen. Menetelmä on ollut viime vuosina erityisen suosittua Yhdysvalloissa, mutta se aiheuttaa ympäristölle vakavia ongelmia ja uhkia.

Tekijä Meiris Suominen
Lisätty 12.4.2014
Vastauksia 383

Kysymyksen taustaa: Nykyinen Euroopan ja Suomen eurotukipolitiikka ei ole heikompien maiden tukemista vaan sillä pyritään turvaamaan Saksan, Ranskan ja Englannin pankit.

Tekijä Jukka Lahti
Lisätty 15.4.2014
Vastauksia 307

Kysymyksen taustaa: Vähintäänkin kaikki IT-alalla työskentelevät tietävät kesäajan tuottavan alituista tuskaa tietojärjestelmiä suunniteltaessa. Unihäiriöiset tuntevat rytminmuutoksen nahoissaan. Aikatauluja suunnittelevien pitää huomioida se. Sairakohtausten määrä kohoaa aina kelloja siirrettäessä stressioireiden vuoksi. Haittoja on paljon muitakin eikä niistä vähäisin ole kellojen siirtämiseen käytetty työ- ja vapaa-aika. Keskimäärin yhdessä taloudessa siirretään vähintään viisi eri kelloa manuaalisesti oikeaan aikaan. Mitään mitattavissa olevaa hyötyä kesäajasta ei ole.