Kirjaudu sisään Question_mark Facebook_64 Google_64 | FI EN
Jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.

Marita Palomäki 12

Vihreä liitto - Orivesi

toimistotyöntekijä, järjestöaktiivi - 62 vuotta

Ehdokkaan oma esittelyteksti:

Ehdokas ei ole vielä lisännyt esittelytekstiään.

Vastaukset

Kysymykset, joihin et ole vastannut.

Tulisiko kunnan yksityistää palveluitaan?

Osa palveluista voidaan yksityistää (Näytä kommentti)

Opetus-,terveydenhuolto-,sosiaali-kirjasto-,teknisetpalvelut ovat niitä jotka on syytä säilyttää kunnan omana toimintana. Kuljetukset, teiden kunnossapito ja uudisrakentaminen ovat niitä joita voi kilpailuttaa.

Mikä olisi lääkkeesi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

Kotiintuloajat. (Näytä kommentti)

Sovitaan valtakunnalliset kotiintuloajat ikäryhmittäin.

Mitä kunnan vuokra-asunnoille pitäisi tehdä?

Myydä pois (Näytä kommentti)

Yhden tai kaksi huonokuntoisinta voisi purkaa. Osan voisi myydä pois. Kunnalla pitää olla tarjota asukkailleen hyväkuntoisia kohtuuhintaisia asuntoja.

Pitäisikö terveyskeskusmaksut poistaa?

Kyllä (Näytä kommentti)

Terveyskeskusmaksun voisi pitää ennallaan.

Kenelle kuuluu julkisilla varoilla tuotettujen materiaalien omistusoikeus?

Työstä maksaneelle kunnalle (Näytä kommentti)

Tulisiko joukkoliikenteen olla maksutonta

Kyllä, mutta ei lisää julkista rahoitusta (palvelutaso laskee) (Näytä kommentti)

Kela on nostamassa korvauskattojaan matkakorvauksissa. Sairastaminen tulee entistä kalliimmaksi.

Ovatko maahanmuuttajat tervetulleita kotikuntaasi?

Kyllä (Näytä kommentti)

Asiaa on kysyttävä kuntalaisilta.

Tuleeko kunnassasi panostaa kevyen liikenteen väyliin?

Niitä voisi lisätä. (Näytä kommentti)

On paljon huonoja kevyenliikenteen väyliä, jotka ovat vaarallisia liikkujille, esimerkiksi ohitustien väylässä on pitkiä halkeamia, samoin muuallakin. Olisi huomattavasti turvallisempaa liikkua jos väylät olisivat kattavia ja tasaisia.

Tuleeko valtuustojen kokoukset lähettää netissä tai paikallistv:ssä?

Kyllä, kokoukset tulee lähettää netin tai paikallis-tv:n välityksellä. (Näytä kommentti)

Kannattaisi kokeilla. Lisäisi kiinnostusta politiikkaan ja päätöksentekijöiden työhön.

Tuleeko kuntapäättäjän ilmoittaa avoimesti kaikki sidonnaisuutensa

Kyllä. On hyvä, että avoimuutta pyritään lisäämään (Näytä kommentti)

Avoimuus on tärkeää. Voisi tulla mielenkiintoisia tietoja.

Pitäisikö kuntasi/kaupunkisi tarjota enemmän palveluita palveluseteleiden avulla

Ei (Näytä kommentti)

Mitä enemmän käytetään yksityisiä terveyspalveluita, sitä enemmän julkinen terveydenhuolto rapautuu. Vähävaraisille kansalisopiston palvelusetelit ovat kannatettavia.

Mitä mieltä olet tuulivoimasta ?

Tuulivoima on hyvä ja kannatan sitä. (Näytä kommentti)

Miksi ei käytettäisi ilmaiseksi puhaltavaa tuulta? Luonnonmukainen, halpa, saasteeton ja syrjäisiä sijoituspaikkoja riittää suomessa.

Pääomatuloista tulee periä kunnallisvero?

Ei (Näytä kommentti)

Nämä ovat taas niitä jo kertaalleen verotettuja tuloja, samoin kuin perintöverot. En kertakaikkiaan kannata.

Miten suhtaudut kuntien pakkoliitoksiin

En hyväksy pakkoliitoksia missään tilanteessa (Näytä kommentti)

Kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

Tulisiko lautakuntien kokoukset avata yleisölle?

Pääsääntöisesti kyllä (Näytä kommentti)

Pääsääntöisesti asiat ovat lautakuntiin tullessaan hyvin valmisteltuja, mutta varmaan keskustelua syntyisi enemmän.

Tuleeko lapsille ja nuorille säätää kotiintuloajat

Kyllä (Näytä kommentti)

Vanhempien olisi hyvä vedota tähän, naapurin lapsikin joutuu tulemaan samaan aikaan kotiin. Ikäkausien mukaan.

Miten politiikan arvostusta mielestäsi voitaisiin lisätä?

Lisäämällä päätöksenteon avoimuutta (Näytä kommentti)

Avoimempi päätöksenteko rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Liikunnalla ja ravitsemuksella voidaan tutkitusti edistää kustannustehokkaasti terveyttä. Pitäisikö kunnan olla aktiivinen liikunnan ja terveellisen ravitsemuksen edistämisessä?

Kyllä, sekä liikunan että terveellisen ravitsemuksen edistäminen on kunnan asia. (Näytä kommentti)

Nämä ovat kovin henkilökohtaisia asioita. Liikuntamahdollisuuksia on Orivedellä lisätty kiitettävästi, esim. ilmainen tasapainojumppa Liikuntahallilla on kovin suosittu. Vesijumppa ryhmiä on liian vähän, joka vuosi ryhmät täyttyvät hetkessä ja kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan.

Millä budjetti tasapainoon

Veronkorotus (Näytä kommentti)

Vaikea kysymys. Viimekädessä veronkorotus on ainoa mahdollisuus.

Tulisiko kirjastopalvelut säätää maksullisiksi?

Ei (Näytä kommentti)

Kaikkein varakkaimmat voisivat maksaa vapaaehtoisesti kirjastomaksua. Etsitään varakkaita TUKIKUMMEJA kirjastoille.

Allekirjoitatko hallintosopimuksen?

Ehkä, riippuu hallintosopimuksen sisällöstä ja mitä se tarjoaa minulle tai puolueelleni (Näytä kommentti)

Riippuu täysin sisällöstä, mihinkään liikaa käsiä sitovaan en suostuisi.

Pitäisikö ruokarukouksista luopua peruskouluissa?

Ei (Näytä kommentti)

On hyvä hiljentyä ennen ruokailua.

Voisiko kunnassasi vaikuttaa osaltaan syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin lisäämällä kouluissa ja virastoissa kasvispainotteisen ruoan määrää?

Kasvispainotteinen ruoka on ravitsevaa ja sen osuutta voitaisiin lisätä kouluissa ja virastoissa. (Näytä kommentti)

Hyvä ja terveelinen tapa ehkäistä ilmastonmuutosta ja parantaa ruoan riittävyyttä maapallolla.

Tulisiko kunnissa olla harmaan talouden torjuntaohjelma?

Kyllä, harmaaseen talouteen tulee suhtautua vakavasti (Näytä kommentti)

Harmaa talous syö rehellistä työllisyyttä.

Onko kuntien syytä tukea lasten kotihoitoa kuntakohtaisilla lisillä?

Kyllä, vaikka kotihoidon tukeminen tulee kalliiksi. (Näytä kommentti)

Lasten kotona hoitaminen on tärkeää työtä. Äideillä pitää olla mahdollisuus valita perheen tarpeiden mukaan.

Vanhuspalvelut

Osa palveluista voisi olla kunnan tarjoamia (Näytä kommentti)

Välttämättömät palvelut tulisi saada kunnalta, kuten terveydenhuoltopalvelut. Ketään vanhusta ei saa jättää turvattomana ja peloissaan kotiin ilman apua. Maksukyky on myös otettava huomioon. Varatonta ei saa jättää ilman hoivaa.

Mitä kuntien lakisääteisille tehtäville pitäisi tehdä?

Valtion tulisi ottaa tehtäviä kunnilta itselleen (Näytä kommentti)

Kunnat eivät selviä tästä tehtävämäärästä, valtion on otettava joitain toimia hoitaakseen.

Onko puoluekuri sallittua?

Kyllä, mutta ei yli omien vaalilupausten tai omantunnon vapauden (Näytä kommentti)

Omista lupauksistaan on vastattava.

Tulisiko kunnan edistää kotitalouksien biojätteiden erilliskeräystä ja kompostointia?

Kunta voi kevyesti edistää asiaa ilman sen suurempaa panostusta tai valvontaa. (Näytä kommentti)

Omakotiasukkailla kompostointi on helposti toteutettavissa.

Onko kuntalaisella mielestäsi riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon?

ei ole riittävästi (Näytä kommentti)

Lähidemokratiaa on noudatettava joka kunnassa. Kuntalaisten ääntä pitää kuunnella.

Miten kunnallisille terveysasemille saadaan lisää lääkäreitä?

Lisäämällä lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja (Näytä kommentti)

Lääkäriliitto on tässä asiassa "kantona kaskessa", eli vastustavat voimakkaasti aloituspaikkojen lisäämistä. Terveysasemilla tapahtuva orientoitumienen olisi hyvä keino lääkäripulaan.

Nuorten syrjäytyminen

Intensiivisellä henkilökohtaisella tuella (Näytä kommentti)

Työpaja toiminta on tätä hyvää toimintaa. Jotkut nuoret tarvitsisivat vierelleen välittävän turvallisen ihmisen. Nuoria pitää kannustaa ja kohdella hyvin.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet tulisi jokaisen ilmoittaa rangaistuksen uhalla

Täysin samaa mieltä (Näytä kommentti)

Vältyttäisiin jääviyskysymysten setvimiseltä jälkeen päin. Peli olisi reilua.

Onko sisäilma-asiat tärkeitä ja kunnalla velvollisuus eri tavoin tukea altistunutta?

On erittäin tärkeitä ja kunnan velvollisuus on olla mukana edistämässä tervettä elinympäristöä. (Näytä kommentti)

Jokainen sairastunut lapsi tai aikuinen tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle. Työkyvyn menetystä ei voi korvata mitenkään, samoin inhimillistä kärsimystä. Kiinteistöjen oikea huolto on tärkeää.

Miten kunnan tulisi huolehtia, että kunnan alihankintayritykset ja ostopalveluyritykset noudattavat työelämän pelisääntöjä?

Tulee vaatia, valvoa ja rangaista sopimusrikosta, jos työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta rikotaan. (Näytä kommentti)

Kilpailutuksissa tulee olla tarkkana. Kilpailutuksen ehdot on tehtävä tarkasti ja huolellisesti, että vältytään huonolta laadulta ja saadaan hyvänlaatuinen tarkoituksenmukainen tuote, palvelu ym.

Kunnan johtaja tulisi valita vaaleilla siten, että

Nykyinen käytäntö on hyvä (Näytä kommentti)

Pätevä ja ammattitaitoinen kunnanjohtaja on kunnan parhaaksi.

Mitä mieltä olet subjektiivisesta päivähoidosta?

Se on lapsen oikeus ja lisää lasten tasavertaisuutta myöhemmän koulupolun suhteen (Näytä kommentti)

Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi tietoa kuntauudistuksesta?

En (Näytä kommentti)

Aion ottaa selvää ja paneutua asiaan.

Kuntani tai kaupunkini tulee aina maksaa työstä palkka

Tutkintoon kuuluvaa harjoittelua suorittavia voi käyttää, muuten työstä maksetaan palkkaa (Näytä kommentti)

Nuoria työttömiä kohtaan ei ole oikein, että heitä roikotetaan työmarkkinatuella paikasta toiseen. Jossain pitäisi olla raja tähänkin. Nuoret tarvitsevat oikeita toitä ja oikeaa palkkaa. Tuossahan heiltä menee viimeisetkin työ- ja yrittämishalut sekä ihmisarvo.

Mitä mieltä olet tilaaja-tuottajamallin käytöstä omassa kunnassasi?

Mallin tarkoitus on yksityistää palveluita (Näytä kommentti)

Kotikuntani veroprosentti on?

Sopiva (Näytä kommentti)

Millaisilla käytännön toimilla aiotte parantaa mielenterveysongelmaisten nuorten ja aikuisten tilannetta?

Uudenlaisia toimintamalleja (mitä?) (Näytä kommentti)

SPR:n toiminnassa tämä on tullut esille vuosia sitten. Kaikki hyvät ajatukset ja toimintamallit ovat tässä työssä tarpeen.

Miten kuntasi tulisi reagoida lisääntyvään yksinasumiseen?

Pieniä asuntoja tulisi kaavoittaa enemmän yksinasuvien tarpeisiin (Näytä kommentti)

Monellekkaan yksinasuminen ei ole valinta, vaan siihen on ajauduttu. Pieniä asuntoja toki tarvitaan, jollekkin saattaa yhteisöllinen asuminen sopia hyvin. Maallakin voisi olla jotain sinkkukerhoja ym. Monet vanhukset pelkäävät asua yksin, olisikin tärkeää huolehtia naapurista.

Pitäisikö kouluissa olla jokin prosenttiraja maahanmuuttajien määrästä?

Kyllä, korkeintaan 10% (Näytä kommentti)

Vaikea sanoa, kun ei ole mitään kokemusta. Opettajilla on varmaan vaikeaa muutenkin liian suurten koululuokkien kanssa. Itsekkin olen opisekellut luokassa jossa oppilaita oli 42 ja opettaja sodassa hermonsa menettänyt.

Miten mahdollistaisit uusien yritysten perustamisen kuntaasi?

Yritysverotusta keventämällä. (Näytä kommentti)

Aloittavalla yrittäjällä voisi olla alempi veroprosentti esimerkiksi viisi vuotta.

Jos olen valtuutettu tai lautakunnan jäsen, miten toimin jos kuntalainen ottaa minuun yhteyttä asiassa, jossa hänen mielestään kunta toimii vastoin lakia?

Vastaan hänelle ja lupaan selvittää asiaa (Näytä kommentti)

Todella otan asiasta selvää, jos asia on lainvastainen kerron sen kuntalaiselle.

Suvivirsi, jouluevankeliumi ja muu uskonnon harjoitus pois kouluista.

Suvivirsi ja jouluevankeliumi ja myös ruokarukoukset ja aamuhartaudet säilyköön (Näytä kommentti)

Nämä ovat tunnepitoisia asioita ja itselleni tärkeitä. Mitä on koululaisten kevätjuhla ilman suvivirttä? Se on kuin kumisaappaat ilman villasukkia.

Mikä olisi paras keino parantaa kuntien IT-hankintojen toimivuutta

En osaa sanoa tai muu (kommentoi) (Näytä kommentti)

Kuntoon kuntien it-asiat tulee saada. Sairaaloiden tietojärjestelmät eivät toimi keskenään. TAYS:n täytyy kirjeitse tilata potilastietoja esim. Mäntän aluesairaalasta. Vaikuttaa nykyaikana omituiselta.

Tulisiko kouluruokailu säätää maksulliseksi?

Ei (Näytä kommentti)

Ilmaisella kouluruokailulla on suomessa pitkät perinteet.

Miten muokata kunnasta vetovoimainen työpaikka SoTe- alojen ammattilaisille?

Johtamistavan muutoksilla (Näytä kommentti)

Tähän on monta keinoa. Johtamistapoja on parannettava, henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä parannettava, työhyvinvointia lisättävä, työaikaa voisi muuttaa joustavammaksi, palkanlisät ja bonukset käyttöön.

Pitäisikö yrittäjyyttä opettaa kouluissa

Kyllä, alkaen jo peruskoulun yläasteella (Näytä kommentti)

Yrittäjähenkisyys on monesti ihmisessä olemassa oleva taipumus, sitä voisi kyllä kannustaa.

Tulisiko jokaisessa kunnassa olla koirapuisto?

kyllä (Näytä kommentti)

Varmaan kiva ja kokeilemisen arvoinen asia.

Kansalaispalkka?

Kyllä (Näytä kommentti)

Voisivatko kunnat mielestäsi madaltaa työhönoton perusteita?

kyllä (Näytä kommentti)

Työttömät saisivat töitä ja vanhukset hoitoa.

Pitäisikö terveydenhuolto siirtää valtion rahoitettavaksi?

Kyllä, puhtaaseen valtion budjettirahoitukseen (Näytä kommentti)

Mitä mieltä ole kristillisistä arvoista?

Kannatan kristillisiä arvoja - mutta en sotke niitä politiikkaan. (Näytä kommentti)

Kumpi on ekologisempaa, tiiviit yhdyskunnat vai kylämäinen maaseutuelämä?

Suomalainen kulutuselämäntapa kuormittaa kaikkialla liikaa ympäristöä (Näytä kommentti)

Pitäisikö kuntasi kustantaa nuorille ilmaisia ehkäisyvälineitä?

Kyllä, myös tyttöjen ehkäisypillereitä (Näytä kommentti)

Myös valistusta.

Hyväksytkö yksityisen pysäköinninvalvonnan kuntasi alueella?

En hyväksy pysäköinninvalvontaa ollenkaan (Näytä kommentti)

Poliittiset nuorisojärjestöt saavat oikeutetusti avustusta enemmän kuin vastaavat järjestöt

Väärin, poliittiset nuorisojärjestötuet tulisi laittaa samalle viivalle muiden kanssa (Näytä kommentti)

Jos puolueesi tekee ryhmäpäätöksen, joka on ristiriidassa vaalilupauksesi kanssa, mitä teet?

Keskustelen asiasta ryhmässä, mutta äänestän ryhmän mukaisesti tai olen taktisesti poissa (Näytä kommentti)

Parantaako vahuspalvelulaki kuntien vanhuspalveluja

En osaa sanoa (Näytä kommentti)

Pitäisikö kunnan pakottaa kuntalaiset liikkumaan?

Liikuntaan voi kannustaa, mutta suora palkitseminen ei olisi reilua. (Näytä kommentti)

Miten rahat pitää jakaa kunnallinen kotihoidon tukeen ja muuhun varhaiskasvatukseen?

Kunnallinen lasten tuki on tarpeellinen ja tuo toisaalla säästöä kunnalle. (Näytä kommentti)

Pitääkö sinusta työelämässä kuunnella enemmän työntekijöitä, kuin tällä hetkellä?

Kyllä, mutta yhteistyössä johdon kanssa. (Näytä kommentti)

Saako kunnan terveyskeskuslääkäri yrittää eheyttää homoseksuaaleja heteroseksuaaleiksi?

Ei, pitäisi antaa varoitus ja toiminnan olisi loputtava heti (Näytä kommentti)

Maaseudun tulevaisuus kunnassasi?

Kunnan maaseutumaisemat säilytettävä (Näytä kommentti)

Kauniita maaseutumaisemia ei saa hävittää.

Miten kunta voisi työllistää kehitysvammaisia henkilöitä?

Päiväkodeissa (Näytä kommentti)

Yksilölle sopivaa työtä.

Lisää avustuksia yhdistyksille ja säätiöille?

Kyllä (Näytä kommentti)

Järjestöaktiivitkin ikääntyvät, tukea tarvitaan. Nuoret eivät ole yhdistystoiminnasta kovin kiinnostuneita. Monen järjestön toiminta tulee päättymään kahdenkymmenen vuoden sisällä. Tarpeeseen varmaan perustetaan uusuia.

Subjektiivinen päivähoitoikeus kaikille lapsille,vaikka vanhammat tai toinen vanhemmista on kotona.

Tarjota avoimia päivähoitoosastoja,jonne vanemmat voivat tilapäisesti jättää lapsensa. (Näytä kommentti)

Tilapäishoitopaikat ovat tarpeen nyky-yheiskunnassa, kun ei edes naapuria tunneta.

Pitäisikö kunnassasi/kaupungissasi noudattaa prosenttiperiaatetta

Kyllä, ihminen tarvitsee taidetta ympärilleen (Näytä kommentti)

Mikä/kuka vastuuseen terveydenhuollon rahoituksesta

Valtion rahoitus (Näytä kommentti)

Miten vammaisen hoito tapahtuu

Vammaisen hoito on 24 h vk (Näytä kommentti)

Miten kilpailutermit sopivat kuntaan?

Liike-elämän sanasto ei sovellu ihmisläheisiin palveluihin (Näytä kommentti)

Olisitko kunnassa puoltamassa yritysten kannustusrahaa

Haluaisitko luoda tällä menetelmällä uusia yrityksiä kuntaan ja luoda työpaikkoja (Näytä kommentti)

Kuntasisuurin työllistäjäolisi ylikansallinen yritys ja kuntaasi olisi tulossa kaivos

vastustan hanketta vetoamalla ettei kestävää kehitystä saada ainoastaan ympäristö pilaantuu (Näytä kommentti)

Ampumaradat

Säilytettävä nykyisellään (Näytä kommentti)

Oletko ehdokkaana aidosti vilpitön?

-teen kaikkeni,että kuntalaisten mielipidettä kunnioitetaan (Näytä kommentti)

Saako oma kuntasi ottaa esimerkkiä valtion talouhallinnosta

Kaikki on joskus maksettava (Näytä kommentti)

Voiko kunta ostaa palveluita veroparatiisiyhtiöistä?

Ei, jos se laillisesti voidaan välttää (Näytä kommentti)

Ylikansalliset terveyspalvelujätit, monet vanhastaan suomalaisperäisiä, ovat valloittaneet jo 23% kunnistamme. Mitä tekisit?

OHjeistaisin kunnan hankitaohjeet, edellytyksenä läpinäkyvyys ja veronmaksu (Näytä kommentti)

Uskotko sosiaalisen median vaikutukseen vaaleissa?

Ei mitään merkitystä valitessani ehdokasta (Näytä kommentti)

Monella muulla on tukena päätöksenteossa. Pienissä kunnissa ehdokas tunnetaan ja on helppo nyhkäistä hihasta ja kysyä. Isommissa kunnissa ja uuden ehdokkaan kohdalla asia onkin päinvastoi.

Henkilöstörakenne ja -mitoitus ikääntyneiden hoidossa

Kaikilla hoitotyöhön osallistujilla pitää olla alan koulutus (Näytä kommentti)

toki saa haroittelijoita olla työssä.

Saako kuntapäättäjä valehdella ja kiusata?

Ei missään tapauksessa. Kiusaaminen on laitonta ja valehtelu vähintään moraalitonta. (Näytä kommentti)

Kaikki päätöksenteko on perustuttava avoimuuteen ja rehellisyyteen. Kannatan läpinäkyvyyttä päätöksenteossa.

Miten terveystoimen Tampere-yhteistyö tulisi toteuttaa?

Aluelähtöisesti yhdessä orivesiläisten ja henkilöstön kanssa suunnitellen (Näytä kommentti)

Miten tukea keskuskuntia, kuten Helsinkiä

tietulleilla (Näytä kommentti)

Kannabis on laillistettava?

Kyllä, mutta apteekin hyllylle tai alkoon. (Näytä kommentti)

Lääkkeelinen käyttö rajoitetusti sallittava parntumattomien potilaiden kivunlievitykseen kun muut lääkkeet eivät sovi/ aiheuttavat liikaa sivuoireita.

Miksi lähiruuan hankinta monessa kunnassa on lasten kengissä

Haluaisin parannusta asiaan (Näytä kommentti)

Mieluimmin oman paikkakunnan elintarvikkeita, työllistävä vaikutus ja kuljetuskustannukset/liikenteen päästöt.

Mitä pitäisi tehdä kun maahanmuuttajat vievät väkivalloin lapsiaan takaisin lähtömaihinsa?

Koulujen ja lastensuojeluviranomaisten tulisi tehdä vielä tiiviimpää yhteistyötä asian puolesta (Näytä kommentti)

Vasen lasten tahtoa ei tulisi viedä heitä poies. Vanhempien ja koulun/viranomaisten yhteistyötä parannettava.

Mitä virkaa on tarkastuslautakunnalla?

Valvoo Kuntalaisen Etuja (Näytä kommentti)

Tarkastuslautakunta tekee tärkeää työtä ja valvoo kaikkien kuntalaisten etuja.

abortti

huono (Näytä kommentti)

Hyvä ja huono. Nuorten ehkäisyvalistusta tulisi lisätä, abortit ovat vuosien ajan taas lisääntyneet. Henkisesti raskaita, moni ymmärtää seuraukset vata vuosien päästä.

kuolemantuomio

huono (Näytä kommentti)

En kannata.

Pitäisikö työterveyshuolto purkaa?

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia saamaan terveydenhoitoa. (Näytä kommentti)

Nuorten työllistäminen

Onko 40 vuoden työkertymä mielestäsi riittävä (Näytä kommentti)

Ehdottomasti nuoret tarvitsevat töitä, että saavat omat jalkansa oman pöydän alle.

Kuntien tilojen käyttö

Lisäisin käyttöä (Näytä kommentti)

Kouluilla voisi toimia iltapäiväkerhoja, senioreiden tapaamispaikkana/kerhopaikkana, yhdistysten kokoontumispaikkana ja kaikkea muuta kivaa

Miten yhteydenpito kunnallisvaltuutettujen ja äänestäjien välillä parhaiten tapahtuu?

Yksittäisiin valtuutettuihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. (Näytä kommentti)

Kuntalaiset voivat jo nyt tuoda omia näkemyksiään valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille. Kaupungin nettisivuilla on yhteystiedot kaikkien saatavilla. Eikun kysymään ja palautetta antamaan.

Aiotko käydä äänestämässä?

Kyllä (Näytä kommentti)

Olen jo äänestänyt. Äänestää kannattaa aina.

Toimiiko perusterveydenhuolto kunnassasi riittävän hyvin?

Muuten kyllä, mutta odotusajat liian pitkiä (Näytä kommentti)

Omalta kohdaltani kohtuullisen hyvin, mutta Orivedellä on alueita jolla ei ole lääkäriä lainkaan ja päivystyksessä on ajoittain kohtuuttomat jonot. Vanhukset eivät Orivedellä saa riittävää hoitoa ja moni seniori kokee olevansa kaupungille kuluerä. Tämä asia kaipaa parannusta ja kohennusta. Kaikkien pitää olla tasavertaisia terveyspalveluiden osalta.

miten Oriveden tk pysyy vetovoimaisena työpaikkana?

työntekijät otetaan mukaan työnsuunnitteluun (Näytä kommentti)

Työntekijät on otettava mukaan työnsuunnitteluun ja heitä on kuunneltava omien työjärjestelyidensä kehittämisessä, koska he ovat ammattitaitoisia oman alansa asiantuntijoita. Vain täten saavutetaan toimivat hoitoketjut ja parannetaan palvelua.

Kuinka madaltaisit kynnystä sosiaalipalveluihin?

Sosiaalikioskien perustaminen, jossa voi asioida nimettömänä (Näytä kommentti)

Nopea avunsaanti on kaiken a ja o. Työssäni SPR:n oriveden osastossa on tullut eteen tilanteita joissa olemme saaneet yhden päivän aikana hätä-apua toimitettua todellisessa avuntarpeessa oleville, tästä on kiittäminen hyviä yhteistyö kumppaneita jotka ovat pikkukaupungissa korvaamattomia.Muutamia mainitakseni MLL, Sydän yhdistys ja Oriveden seurakunta. Olemme voineet toimittaa apua katastrofitilanteessa ja äkkinäisessä sairustapauksessa todella nopeasti ja oikea-aikaisesti.

Tulisiko jokaisissa kaupungissa/suuressa taajamassa olla koirapuisto/suurempi ulkoilutusalue?

Kyllä (Näytä kommentti)

Koirapuisto on tarpeen kaupunkimaisessa taajamassa. Tämä vähentää hankauksia koirattomien ja koiraihmisten välillä. Sopu säilyy ja kaikilla on mukavaa.

Miten parantaisit terveydenhuollon palvelua?

Lisäämällä työntekijöitä (Näytä kommentti)

Sekä lisäämällä työntekijöitä ja kiinnittämällä huomiota työ- olosuhteisiin, jatkokoulutukseen ja työpaikka viihtyvyyteen. Kiire on tämänpäivän työpaikoilla pahin vitsaus. Henkilökunta on usein kestämisensä ja jaksamisensa äärirajoilla. Tästä todella varoittavana esimerkkinä on hekilö joka stressaavan työnsä ja epäinhimillisen työpaineen ansiosta menetti hiukset päästään. Missään kunnassa ei pitäisi olla sellaisia työlosuhteita, että tukka lähtee päästä. Joku roti ihmisten hyväksikäyttöön.!!!!!!!

Pitääkö kunnan reagoida liikkeenharjoittajan harjoittamaan rasismiin, antisemitismiin tai muuhun syrjintään.

Kyllä, kunnan tulee myös itse julkisesti sanoutua irti tällaisesta. (Näytä kommentti)

Kunta on kotimme ja kodissa pitää kaikilla olla hyvä ja turvallinen asua ja tehdä työtä.

Tulisiko kuntahallinon lautakuntien kokousten olla julkisia tapahtumia?

Kyllä, jos tiloihin mahtuu. (Näytä kommentti)

Aivan hyvä ja kannatettava asia. Valtuuston kokouksissa käy todella vähän väkeä, vaikka sinne on vapaa pääsy kaikilla kuntalaisilla. Osallistukaa kansaliset enemmän, käykää kuuntelemassa, ottakaa kantaa paikallislehden palstoilla. Puhukaa kahvitauoilla työpaikoilla ja keskenänne. Tehdään kunnan asioista yhteisiä eikä mitään pienen piirin salaperäisiä juttuja. Reippaasti mielipidekirjoituksia paikallislehteen vaikka nimimerkillä.

Tulisiko kunnallisverosta tehdä kunnallisen päätöksenteon kautta progressiivinen? Sellainen että se ottaa suhteessa enemmän rikkailta ja antaa suhteessa enemmän köyhille, jopa nähden heidän tulotasoonsa?

Kyllä. (Näytä kommentti)

Kannatan lämpimästi ajatusta. Ne joilla on hyvät tulot voivat maksaa veroja enemmän ja pienituloiset vähemmän. Tulisi ottaa huomioon myös todellinen veronmaksukyky, siis vakavat sairudet, kalliit lääkitykset, perheen lapsiluku ja muut veronmaksukykyä alentavat tekijät.

Pitääkö raiskaus tuomion saanut henkilö vapauttaa, jos lupaa syödä pillereitä ?

EI (Näytä kommentti)

Moni raiskauksen tehnyt ei käsitä miten vakavasti hän on loukannut uhrinsa perusturvallisuuden tunnetta ja kuinka suuren kärsimyksen aiheuttanut. Monen uhrin koko loppuelämä saattaa mennä aivan piloille. Rangaistuksia pitäisi mielestäni koventaa huomattavasti.

Miten suhtautuisit, jos kuntaasi aiottaisiin rakentaa ydinvoimala?

En hyväksyisi (Näytä kommentti)

En hyväksy.

Mitä mieltä ideasta lääkäripulaan/odotusaikoihin?

Hyvä (Näytä kommentti)

Sairaus ei odottaessa parane.

Pitäisikö julkishallinnossa ja lainteksteissä alkaa puhumaan pariskunnasta avioparin sijaan?

kyllä (Näytä kommentti)

Pariskunta on hyvä nimitys sekä aviopareille että muille liitoille.

Pitäisikö päihdeongelmaisten hoitojaksoja

1. Pidentää 3 kk:sta ylöspäin ja vaatia asiakasta sitoutumaan hoitoon (Näytä kommentti)

Pitäisikö päihdeongelmaisten hoitojaksoja

1. Pidentää 3 kk:sta ylöspäin ja vaatia asiakasta sitoutumaan hoitoon (Näytä kommentti)