Kirjaudu sisään Question_mark Facebook_64 Google_64 | FI EN
Jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 22.9.2012
Alue Koko maa
Vastauksia 2737

Kysymyksen taustaa: Nykyään puhutaan syrjäytymisriskitekijöistä. Niitä ovat esimerkiksi köyhät perheolot, alkoholin runsas käyttö, huumeet, mielenterveydelliset ongelmat jne. Osalla nuorista on elämässään monta tällaista riskitekijää. Minkälaisia keinoja sinä käyttäisit ehkäisemään syrjäytymistä? Kohdassa Kommentti, kerro hieman omin sanoin vastauksestasi.

Annetut vastaukset (2737 kpl)

Tukea nuorisojärjestöille.

Käyttäjät
 
15%
Ehdokkaat
 
12%

Rahoitusta nuorisopsykiatriaan.

Käyttäjät
 
16%
Ehdokkaat
 
14%

Lisäresursseja kouluille.

Käyttäjät
 
36%
Ehdokkaat
 
36%

Kotiintuloajat.

Käyttäjät
 
5%
Ehdokkaat
 
4%

Joku muu. Mikä?

Käyttäjät
 
28%
Ehdokkaat
 
34%

Kommentit

Luokkakokoja tulisi pienentää. Koulukuraattorin virkoja lisätä. Osa nuorisosta voi pahoin. He voivat pahoin koulussa ja pahoin kotona. Kotiintuloajat eivät ole lääke pahoinvointiin. Tarvitaan ymmärrystä. Nuorille on puhuttava nuorten tavalla ja heitä on osattava kuunnella. Siksi haluan lisärahoitusta nuorisopsykiatriaan. Toki myös tukea nuorisojärjestöille ja kouluille. Kouluissa pitäisi olla joku nuorisovastaavan toimi.

Tauno Lehtonen (PS) 31.10.2012

Koko yhteiskunnassa on välinpitämätön linja. Tarvitaan koteihin tukea kasvatukseen mm. kotiintuloajat, yhteiset ateriat, yhteiset velvollisuudet myös nuorille. Päihdekodit ym. tarvitsevat erityisesti puuttumista. KOuluille opettajat ottakaa auktoriteetti! Tehän olette aikuisia. Nuoret kokeilevat ja tarvitsevat tukea kasvulleen ja rohkaisua oikeissa valinnoissa. Työpaikkoja koulun jälkeen, harjoittelijana tai oppisopimuksella. Palkkauksen ei tarvitse olla pääasia. Yhteiskunnassa vallalle ajatus, että kaikki työ on arvokasta kun se tehdään hyvin.

Paula Pennanen-Aitta (KD) 28.10.2012

Myös koulujen lisäresurssoiminen on tärkeää!

Jessica Karhu (Vihr.) 28.10.2012

Luomalla edellytykset mielekkäälle tekemiselle ja sitä kautta aktivoimaan nuoria. Osa nuorista voi löytää jopa ammatin tai uuden mielenkiinnon kohteen tekemisen kautta. Sukupolvien välisen syrjäytymiskierteen katkaiseminen olisi myös tärkeää.

Marko Ekqvist (PS) 27.10.2012

Tarvitaan enemmän oppilaat yksilöinä huomioivaa oppilashuoltoa. Perusasteen pitäisi entistä enemmän pyrkiä tasoittamaan oppilaiden taustoista ja tilanteista johtuvia eroja.

Saara Uotila (Vihr.) 27.10.2012

Lähipiirin pitäisi puuttua ajoissa, jos huomaa nuoren olevan syrjäytymisvaarassa.

Anna-Liisa Kuisma (PS) 27.10.2012

Perhetyön tukeminen. Nuorten syrjäytymisen kierre lähtee liikkeelle jo lapsuudesta, jolloin erilaisien perheen neuvola- ja tukipalveluiden tehokas käyttö voisi auttaa.

Jenni Koski 27.10.2012

Pitää satsata resurssia koteihin ja niiden koossa pysymiseen ja hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi. Annetut vaihtoehdot hoitaisivat jo olemassa olevia ongelmia, eivät puutu niiden syntymiseen.

Simo Pärssinen (Kesk.) 27.10.2012

Kaikki suomalaiset käyvät peruskoulun - se on tehokas verkko jossa syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Kouluihin tulee lisätä resursseja tasa-arvon ja esimerkiksi ennaltaehkäisevien mielenterveyspalveluiden edistämiseksi. Haluan Helsinkiin myös mallin, jossa jokaiselle nuorelle tarjotaan oma säännöllisesti yhteyttä pitävä opinto-ohjaaja esimerkiksi kaksikymmentäviisivuotiaaksi saakka. Ohjauksen tulee jatkua myös peruskoulun ja lukion yli, ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.

Alviina Alametsä (Vihr.) 27.10.2012

Ydinperheen arvot ja vastuun palautus

Pentti Tapaninen (M2011) 27.10.2012

Tähän ei ole yhtä hyvää ratkaisua. Koulujen lisäresurssointi on tärkeätä, koska kaikki lapset ja nuoret käyvät koulua. On tärkeätä, että esimerkiksi ryhmäkoot pidetään riittävän pieninä, jolloin nuoret voidaan kohdata yksilöllisemmin. Tuki nuorisojärjestöille voi ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä myös todella tehokkaasti. Molemipia näitä tarvitaan erityisesti. Toki myös vanhempien on otettava vastuuta lastensa kasvattamisesta (mm. kotiintuloajat). Nuorisopsykiatrian rahoituksen lisääminen on myös tärkeätä, mutta se ei ehkäise syrjäytymistä, vaan mahdollistaa syrjäytymisen seurauksien paremman hoidon.

Aapo Jumppanen (Vihr.) 27.10.2012

sosiaalietuudet ajan tasalle. Nämä kaikki ovat köyhyydestä johtuvia lieveilmiöitä. Vanhemmat eivät jaksa, kun joutuu taistelemaan perustoimeentulon takia.

Mari Heimala 26.10.2012

Kaikkea noita ja aikuisten vastuun siirtäminen hallintokunnalta toiselle pois.

Eeva Karvinen (Kesk.) 26.10.2012

Nuorten syrjäytymisriski ei tapahdu yhtäkkiä lapsen siirtyessä nuoruuteen. Suuntaus lähtee jo varhaislapsuudesta ja suurena tekijänä ovat turvattomat kotiolot. Turvattomuutta kotioloissa taas aiheuttavat usein mm.köyhyydestä, työttömyydestä, päihteiden käytöstä tai mielenterveysongelmista johtuvat normaali perhe-elämän vaikeudet.Edellä mainitut keinot ovat pääosin korjaavia keinoja, joita käytetään kun syrjäytyminen on jo edennyt ja nuori tarvitsee akuuttia puuttumista. Jos oikeasti halutaan vähentää nuorten syrjäytymistä, tulee yhteiskunnan vähentää ihmisten/perheiden pahoinvointia. Tämä onnistuu lisäämällä resursseja ennaltaehkäisyyn ja varhaisen puuttumisen keinoihin.Pienet ryhmäkoot ja riittävä asiakasaika neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, yhteisöllisyyden lisääminen ja verkostoituminen auttavat huomaamaan ongelmat ajoissa ennen kuin ne kasaantuvat liian isoiksi ongelmavyyhdeiksi, joita ei enää yhdellä keinolla korjatakaan.

Sanna-Mari Prusila (KemPar) 26.10.2012

- Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö. - Rakkautta ja välittämistä vanhemmilta. Kaikki toimijat omalta osaltaan vaikuttavat. - Yhteiskunta myös vaikuttaa koulutus-, harjoittelupaikkojen /nuorisotyön/harrastetilojen /työtoiminnan mahdollistamalla. -Kannatan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen luomista kuntiin. - Raittiuskasvatusta kodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä. - Nuorisotakuu tulee, se takaa, että kaikille alle 25v. oltava opiskelu-, työ-, työpaja paikka. Erittäin hyvä asia.

Pirkko K. 26.10.2012

Kymmenesosa välivuotta pitävistä nuorista pitää välivuotta siksi, että ei ole saanut toivomaansa koulutuspaikkaa. Nuoria on autettava pääsemään vaihtoehtoiseen koulutukseen ammatinvalinnanohjauksen kautta. TE-ministeriön teettämän selvityksen pohjalta ilmeni, että kaikissa elämäntilanteissa olevat nuoret toivovat lisää tietoa ammatinvalinnasta ja työelämästä. Pidän hyvänä ajatuksena kouluttautumisvelvollisuutta nuorille, jotka päättävät peruskoulun tai lukion. Ilman tutkintoa on vaikea työllistyä. Tarvepohjalta suunnitellen resursseja koulutukseen. Lähihoitajan koulutus tarjoaisi nuorille tutkinnon ja työvoimaa alalle, jolla sitä tarvitaan. Kaksi ongelmaa voi olla toistensa ratkaisu.

Inari Arjas (Vihr.) 26.10.2012

Tukea vanhemmuudelle

Markku Pudas (Kesk.) 26.10.2012

Lisää resursseja vastaamaan nuorten yksilöllisiin taitoihin ja oppimistapojen huomioimiseen. Mielekkäät oppimiskokemukset nostavat nuorten motivaatiota oman elämänsä suunnitteluun.

Tanja Tauro (Vihr.) 26.10.2012

Kouluissa tavoitetaan ikäluokan kaikki lapset ja nuoret. Riittävät resurssit kouluille takaavat tasa-arvoisen ja ennakoivan avun.

Ville Hämäläinen (Vihr.) 25.10.2012

Jos koulujen resurssit riittäisivät saataisiin koulunuorten syrjäytyminen hyvin vähiin.

Jorma Snellman (Vas.) 25.10.2012

Ennaltaehkäisy on paras keino ehkäistä syrjäytymistä. Koulussa on mahdollista tunnistaa ongelmat, siksi koulujen täytyy saada lisää resursseja.

Maria Nordin (Vihr.) 25.10.2012

Ks. vastaukseni Epätavallisia asioita -sivustolla: http://epatavallisia.fi/ehdokkaiden_ratkaisuja/tampere

Tiina Malinen (Pir.) 25.10.2012

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä pitää opettaa päisväkodeissa ja kouluissa. Liiaan paljon essintyy, että kaikki mulle nyt heti. Asioiden ja tavaroiden jakaminen ja niistä yhdessä nauttiminen on tärkeämpää kuin niiden omistaminen ja yksin käyttäminen. Yhdessä olemme enemmän.

Alpo Kitinoja (Kok.) 25.10.2012

Oheiskasvattajana koulu ojn merkittävä. Mutta se ei saa olla kasvattajan roolissa (josko se sitä joutuu myös olemaan). Tukea kodeille (sitä tarvitseville) on tuki opettajien jaksamiselle. Opettajan tärkein tehtävä on opetustyö. Kotituloajoista olisin valmis keskustelemaan. Nuorten tulisi saada ymmärtää kuinka tärkeää on rauhoittuminen ja iltayönuni nuorten terveydelle ja jaksamiselle koulutyössä.

Lea Paukkeri (Kesk.) 25.10.2012

Työn kouluttaminen opitaan nuorena ja koulu voi tehdä tämän tehtävän hyvin, 4H nuretkin oppivat työn kautta, Vihdissä osataan tämäkin taito.

Heimo Peltola 25.10.2012

Tietenkin koko tukiverkoston on oltava kunnossa ja esim. psykiatriatriseen hoitoon pääsy nuorille nykyistä helpompaa. Mutta kunnossa oleva koulujärjestelmä on tärkein.

Petteri Pietiäinen (Vas.) 25.10.2012

Akuutin hoidon järjestämiseksi. Ennaltaehkäisevä hoito, koulun tuki: terveydenhoito, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, erityisopetus, tukiopetus oppimishäiriöistä kärisiville, yhteistyö kotien kanssa sujuvaksi, oppilashuoltopalaverit, Kotien tukeminen kaikin mahdollisin tavoin. V anhempien vertaisryhmät 14-15V nuorten vanhemmille. Järjestöjen hyväksikäyttö, esim MLL

Marjo Väänänen (KD) 25.10.2012

Esimerkiksi etsivän nuorisotyön tukeminen. Riihimäellä tämä on toiminut esimerkillisesti.

Marko Tuominen 24.10.2012

Tukea nuorten järjestötoiminnalle, nuorten liikunnan tukeminen, nuorisotilojen rakentaminen

Simo Räty (Kesk.) 24.10.2012

Uskoisin että ylisuuret ryhmäkoot ovat helpoiten ratkaistavissa oleva ongelma, joka ennaltaehkäisisi syrjäytymistä. Nuorisopsykiatria tosin myös tarvitsee rahaa, mutta ensimmäiseksi kuitenkin panostaisin ennaltaehkäisevään toimintaan.

Esa Nikulainen 24.10.2012

Tiivis yhteityö sosiaalipuolen kanssa. tukihenkilö johon nuori voi OIKEASTI tukeutua. Perheissä jossa on alkoholinkäyttöä ja muutenkin arvelluttava elinympäristö on vaikeampi tapaus. Monelta osin lasstensuojelulakia voidaan soveltaa liian laajasti/ eri tavalla. Pyrittäisiin saamaan aidosti ihmisistä välittävät ihmiset nuorisopsykiatrian virkoihin.

Sami Johansson (SDP) 24.10.2012

Koti eli vanhemmat on minun mielestäni tärkein osa nuorten menestyksellisen ja hyvän tulevaisuuden mahdolistajista,eli tukea,apua ja opastusta vanhemmuuteen

Pekka Juvonen (Kesk.) 24.10.2012

Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä. Lähtisin siis syrjäytymisen ehkäisyyn jo hyvin varhaisessa vaiheessa panostamalla varhaiskasvatukseen, myös avoimeen sellaiseen, sekä muihin lapsiperheiden palveluihin.

Maria Routakorpi (Vas.) 24.10.2012

Kasvatuksen merkitys on kiistämätön. Koulun ja kodin yhteistyö tukee nuoren kehitystä vastuullikseksi aikuiseksi.

Arja Penttinen 24.10.2012

Ensin pitäisi olla joko työ-taikka opiskelupaikka. Huume- ja mielenterveysongelmallisille pitäisi olla hoitopaikkoja ikään katsomatta,

Mauri Östervik 23.10.2012

nuoret tarvitsevat oman kanavan mistä voivat vaikuttaa eri tavoin. Erilaiset nuorisojärjestöt pystyisivät tällaista tarjoamaan mikäli heillä olisi tarpeeksi resursseja. Nuorten koulutuspaikan takaaminen tai vaihtoehtoisesti työllistäminen ehkäisee myös syrjäytymistä. Nuoren on tunnettava itsensä tärkeäksi.

Pirita Nenonen (PS) 23.10.2012

Koulu tavoittaa kaikki lapset ja nuoret sekä heidän elämänalueensa, voidaanhan syrjäytymisriskit karkeasti jakaa akateemisiin, perhelähtöisiin ja yksilöllisiin. Koulu pystyy myös toimimaan yhteistyön koordinoijana ja alullepanijana. Koulu ei tietenkään yksin voi millään resursseilla kaikkia ongelmia ratkaista, joten paukkuja tarvitaan niin mielenterveys- ja tukipalveluissa, terveydenhoidossa kuin nuorisojärjestöissäkin.

Ida Välimaa (Vihr.) 23.10.2012

Nuorisolle täytyy järjestää mielekästä tekemistä. Yksi tapa on järjestää mahdollisuuksia omaehtoiseen harrastamiseen tukemalla nuorison itse perustamia yhdistyksiä ja harrastuksia joko tarjoamalla tiloja tai rahallista tukea.

Jani Leino (Vihr.) 23.10.2012

Tukea perheille

Marleena Niskanen 23.10.2012

Huolellisesti hoidetut peruspalvelut (sosiaali- ja terveys) sekä nuoriso ja sivistystyön laatu ja aikaresurssit ovat mielestäni tehokkainta ja (edullistakin )ennaltaehkäisevää työtä.

Satu Rajamäki (Kesk.) 23.10.2012

Kaikki edelliset vaihtoehdot mukaan laskien resurssien kohdentaminen ennaltaehkäisevään ja etsivään työhön.

Arttu Laitinen (KD) 23.10.2012

Myös vanhempien vastuuta pitää korostaa,

Eija Syrjänen-Laakso (Vas.) 23.10.2012

Useitakin ehdotelmia varmaan olisi mutta näistä kouluvaihtoehto on omasta mielestä hyväsillä siinä voidaan vaikutta jo hyvin varhaisesta pisteestä lähtien.

Ari Tykkyläinen (PS) 23.10.2012

Jokainen meistä voi huolehtia lähellä olevista nuorista ja siten ehkäistä syrjäytymistä

Tuija Kuusisto (Kok.) 23.10.2012

Kenttätyöntekijöitä lisää nuorison keskuuteen, että syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tavoitetaan ajoissa.

Satu Jumppanen 23.10.2012

Minusta yksi "lääke" on satsata ehkäisevään toimintaan ja minusta se on juuri tämä, että kouluihin lisää resursseja... se voi olla vaikka avustajia lisää, tuki- ja erityisopetuksen selkeä lisääminen, koulukuraattoreja lisää jne..

Ari-Pekka Harju (SDP) 22.10.2012

Pidän rahoituksen lisäämistä nuorisopsykiatriaan yhtä tärkeänä kuin koulujen resurssien lisäämistä tässä. Opettajana koen kuitenkin, että kouluilla voitaisiin lisäresursseilla havaita hyvin ongelmia, ja ohjata nuoria saamaan apua, jolloin tullaan lisäresurssien ohjaamiseen kunnallisessa päätöksenteossa nuorisopsykiatriassa. Kouluilla nuorisopsykiatriaa ei pidä tehdä, vaan lisäresursoidut ammattilaiset kohentaisivat tilannetta.

Aki Saariaho (Vihr.) 22.10.2012

Mikäli kouluissa olisi pienet opetusryhmät ja riittävästi kouluavustajia oppilaiden tukena, saisivat kaikki oppilaat työrauhan ja tukea riittävästi. Sitä kautta myös onnistumisen iloa, itsetuntoa ja kannustusta. Koulujen kerhotoiminta tukisi myös lasten kasvua tasapainoisiksi.

Anne Kahelin (Vas.) 22.10.2012

Vuoropuhelu maailmasta, yhteiskunnasta, yksilöstä, ihanteista, moraalista, pakotteista ja unelmista vanhempien, kasvattajien, opetushenkilökunnan, ammattiauttajien ja syrjäytettyjen ja syrjäytyneiden nuorten ihmisten välillä. On olennaista luoda merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja tunteita niiden ihmisten parissa, jotka eivät niitä vielä omaa.Meillä kaikilla on tehtävämme, meillä kaikilla on merkitystä!

Juha Tarvainen (Vihr.) 22.10.2012

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ei ole vain yhtä keinoa mutta näistä vaihtoehdoista lähtisin ensin tukemaan koulujen resursseja. Koulujen psykologeilla, erityisopettajilla, pienillä ryhmäkooilla ym. voidaan panostaa siihen että mahdolliset ongelmatilanteet havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua jo ennen suuria ongelmia.

Marja Tommola (Vihr.) 22.10.2012