Kirjaudu sisään Question_mark Facebook_64 Google_64 | FI EN
Jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 29.8.2012
Alue Koko maa
Vastauksia 2234

Kysymyksen taustaa: Perimällä pääomatuloista kunnallisvero voidaan saada kunnille 1,5 miljardia lisätuloja vuosittain.

Annetut vastaukset (2234 kpl)

Kyllä

Käyttäjät
 
70%
Ehdokkaat
 
71%

Ei

Käyttäjät
 
19%
Ehdokkaat
 
19%

En osaa sanoa

Käyttäjät
 
10%
Ehdokkaat
 
11%

Kommentit

Pääomatulot heti verotuksen piiriin. Verotuksen oltava progressiivista. Myös omaisuusverotus takaisin !

Tauno Lehtonen (PS) 31.10.2012

Aika vaikea valita. Osalle tuloluokista voisi olla.

Elsa-Helmi Veijalainen (PS) 28.10.2012

Veroja täytyy maksaa tulojen mukaan - olivat ne tulot sitten mistä lähteestä hyvänsä. Oikeudenmukaisuutta, kiitos.

Alviina Alametsä (Vihr.) 27.10.2012

Ei tällä hetkellä. Mikäli kuntatalouden tilanne menee suorastaan mahdottomaksi tulee myös tätä mahdollisuutta harkita.

Aapo Jumppanen (Vihr.) 27.10.2012

Nämä keinotteliat ovat päässeet luistellemaan jo aivan liian kauan.Nyt on korkein aika laittaa sille loppu.

Touko Kuusela 27.10.2012

Maltillisesti

Tanja Tauro (Vihr.) 26.10.2012

Varakkailla on enemmän maksukykyä, jolloin he voivat osallistua yhteisiin kuluihin ja palveluiden tuotantoon enemmän.

Sanna-Mari Prusila (KemPar) 26.10.2012

Mikäli pääomaveroa verotettaisiin se tulisi tehdä koko valtakunnan tasolla joten ei ole kunnanvaltuuston päätettävissä.

Sami Pesonen (Vihr.) 26.10.2012

Ei ole oikein, että jokin tulonsaajaryhmä selviää ilman veronmaksua vaikka käyttää kunnan palveluja.

Jorma Snellman (Vas.) 25.10.2012

Pääomatuloverotuksen taso pitäisi ylipäätäänkin saada lähemmäksi tuloverotuksen progressiota ja oikeudenmukaisemmaksi. Tätä asiaahan ei toki kunnissa päätetä. Mutta nykyisellä tasolla myös kunnallisvero pääomasta, kyllä.

Petteri Pietiäinen (Vas.) 25.10.2012

Pääomaverotus nykyisellään on hyvä ja oikeudenmukainen.

Arja Penttinen 24.10.2012

mutta pääomatulon verotusta kokonaisuudessaa ei pidä korottaa vaan ohjata osa veroista kunnille.

Jani Leino (Vihr.) 23.10.2012

- Verot tulojen mukaan. Kannatan oikeudenmukaisuutta.

Pirkko K. 23.10.2012

Verotetaan mieluummin pääomatuloja kuin nostetaan kunnallisveroa, joka on tasavero ja osuu pahiten pienituloisiin!

Merja Kähkönen (Vihr.) 23.10.2012

Varsinkin jos toteutettavissa monikansallisiin yhtiöihin...liekkö unelmaa?

Sirpa Sundqvist (PS) 23.10.2012

Valtion pitäisi jakaa paremmin perimäänsä pääomatuloveroa... nyt kunnat nuolevat suurinpiirtein näppejään.

Ari Tykkyläinen (PS) 23.10.2012

Verotusaihe on ongelmallinen.

Arttu Laitinen (KD) 23.10.2012

Toisaalta pidän ajatuksesta, mutta pääomatulojen verotus on mielestäni maanlaajuinen päätös, ja silloin en kunnanvaltuutettuna koskisi siihen. Ei Espoossa ole mielestäni tarvetta puuttua pääomaverotukseen sellaisenaan.

Aki Saariaho (Vihr.) 22.10.2012

Jonkin alarajan yli menevistä varoista voi olla hyvä ja merkittävä asia kunnille.

Jani Ahvenainen 22.10.2012

Tilanne, jossa osa palkansaajista nostaa ansiotulonsa pääomatulona ja siten varsin todennäköisesti matalammalla kokonaisverorasituksella, on yhteiskunnallisesti ajateltuna moraaliltaan arveluttavaa verosuunnittelua. Kunnallisverottamalla pääomatuloja saadaan tällainen laillinen puliveivaus osin rajattua. Talouden toimivuutta ei kuitenkaan ryhdytä tällaisella toimenpiteellä vaarantamaan.

Juha Tarvainen (Vihr.) 22.10.2012

Osa kuntalaisista ei maksa ollenkaan tuloveroa, jolloin näiden ihmisten kunnalle maksama vero jää kokonaan pois. Pääomatulojen verotuksesta osa kunnille.

Juha Jormakka 22.10.2012

Kysymys ei ole kunnallispoliittinen.

Ulla Sajaniemi 22.10.2012

Jos joudutaan veroja korottamaan, tämä vaihtoehto tulee ottaa mukaan.

Kaarlo Melander (KD) 22.10.2012

Jos on pääomatuloja, on todennäköisesti varallisuutta sen verran, että pystyy maksamaan enemmän veroa. Ja jostain tarvitaan lisää tuloja, että pystytään tarjoamaan edes aivan peruspalvelut kuntalaisille.

Terhi Haukka (Vas.) 22.10.2012

Voitaisiin ehkä vetää johonkin raja, jonka yli menevästä pääomatulosta maksettaisiin kunnallisvero.

Marja Kaitainen (KD) 22.10.2012

Pääomatuloja ei tule kohdella eri tavalla kuin muuta tuloveroa.

Seppo Niiranen (Vihr.) 22.10.2012

vain veropohjaa laajentamalla voidaan huolehtia verotulojen riittämisestä verotusta kiristämättä.

Lassi Koikkalainen (Vihr.) 22.10.2012

Valtion jo ennaltaan verottaa pääomatuloja, joten kuntien pitäisi saada valtiolta osuus näistä tuloista.

Miro Niska (Pir.) 21.10.2012

Pääomatulojen kuntaverotusta voidaan harkita. Tulevina vuosina kunnan talous on tiukilla ja tulopohjaa on kyettävä vahvistamaan.

Emilia Olkanen (Vihr.) 21.10.2012

Nythän kaikki pääomatulovero menee valtiolla. Osan voisi ohjata kunnille.

Meri Ovaskainen (Vihr.) 21.10.2012

En suosi tupla verotusta, joskus se voi olla pienyrittäjän ainoa tulomuoto.

Heimo Peltola 21.10.2012

Se olisi yksi konsti ja helpottaisi kunnan palveluiden järjestämistä.

Ritva Rundgren (Kesk.) 21.10.2012

Veron suuruuden tulee olla maltillinen.

Veikko Vauhkonen (Vihr.) 21.10.2012

En kannata erillistä kuntaveroa pääomatuloista. Pääomaverosta on tehty ensi kertaa Suomen historiassa progressiivinen. Tätä progressiota tulee jyrkentää ja näin kertyneet lisätuotot ohjata kunnille.

Juha Tuomikoski (Vihr.) 21.10.2012

Eri tulomuotoja yksityisille pitäisi kohdella verotuksessa samalla tavalla.

Jarmo Heimo (Kesk.) 21.10.2012

Leijonavirtanen.kotisivukone.com

Timo Virtanen (PS) 21.10.2012

Ainakin osa valtion perimästä verosta tulisi siirtää kunnille.

Maija Natunen (SDP) 21.10.2012

Huonovastaus, mutta maksetaanhan kiinteistöveroakin riippumatta siitä saako sille vastiketta

Timo Koskinen (Vihr.) 21.10.2012

Itse painottaisin enemmän pääoma- kuin tuloverotusta.

Janne Hälinen (Kok.) 21.10.2012

Ehdottomasti kaikki tulot pitäisi verottaa. Pääomatulojen verottamatta jättäminen suosii varakkaita köyhempien kustannuksella.

Toni Etelä (Vihr.) 21.10.2012

Pääomatuloista peritään jo veroa eli en lähtisi nostamaan, mutta nykyinen vero voitaisiin siirtää kunnille. Ja jos veroja ryhdyttäisiin ottamaan, tulisi se toimeenpanna kaikissa kunnissa eikä vain osassa kuntia.

Piia Vattulainen (PS) 21.10.2012

1, miljardin lisätulo kieltämättä kuulostaa houkuttelevalta, mutta jos vero peritään vain joissain kunnissa, tulee eittämättä mieleen miten se vaikuttaa yritysten ja ihmisten haluun pysyä kunnassamme?

Mari Kerola (Kesk.) 21.10.2012

Palkkatuloille ja pääomatuloille sama veroprosentti.

Vesa Höijer (SDP) 20.10.2012

Pääomatulo on jo verotettavaa tuloa. Verotuksen mallia ja jakaumaa kunnille ja valtiolle voidaan tarkastella ja jakaa tasaisemmin, niin että kaikki hyötyvät. Kaiken veron maksaminen on loppujen lopuksi panostus yhteiseen hyvinvointiin.

Aki-Petri Heino (KD) 20.10.2012

Pääomatuloista peritään jo vero, tulisiko joku lisävero, vai siirrettäisiinkö nykyisin perittävä vero kunnille??? Mielestäni ei enempää veroa, mutta nykyinen vero voidaan siirtää kunnille.

Marja Tähtinen (Vihr.) 20.10.2012

Valtio on jo nostanut pääomaveroa joten pitää vaatia sieltä jyvitettäväksi kunnille.

Jouni Suninen 20.10.2012

Paha, mutta otan nyt sen kannan että ei. Perusteena kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Myönnettäköön etten ole perehtynyt siihen, miten yhteisöverot siirtyvät kunnan kassaan tai kanavoivuvat valtion osuuksiin, mutta ainakin pienituloinen yrittäjä maksaa jo nyt yhteisöveroina paljon enemmän veroja kuin palkaansaaja vastaavilla tuloilla.

Timo Lehtonen (Vihr.) 20.10.2012

Sillä voitaisiin rahoittaa kunnan julkisia palveluita ja kehittää kunnan omaa toimintaa.

Reijo Tossavainen (SKP) 20.10.2012

Vähän samaan tapaan kuin Ollila aikoinaan sanoi että firmojen pitää alkaa kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Samaa pitää myös soveltaa yksilötasolle (rikas-köyhä).

Krisu Väisänen 20.10.2012

Pääomatulojen tuotossa on niin paljon suhdannevaihtelua, ettei veropohja muodosta riittävän vakaata rahoitustuottoa kuntataloudelle.

Jussi Airaksinen (Vihr.) 20.10.2012