Kirjaudu sisään Question_mark Facebook_64 Google_64 | FI EN
Jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 29.8.2012
Alue Koko maa
Vastauksia 2826

Kysymyksen taustaa: Terveyseriarvoisuus on alkanut kasvaa kovaa vauhtia. Pienituloisimman viidnneksen eliniän odote on jopa 12 vuotta pienempi kuin suurituloisimman. Maksuton perusterveydenhuolto edesauttaisi tasa-arvon parantumista terveydenhuollossa.

Annetut vastaukset (2826 kpl)

Kyllä

Käyttäjät
 
44%
Ehdokkaat
 
42%

Ei

Käyttäjät
 
52%
Ehdokkaat
 
55%

En osaa sanoa

Käyttäjät
 
4%
Ehdokkaat
 
3%

Kommentit

Maksu on melko pieni ja kolmen käynnin jälkeen ei maksua enää peritä,katson ettei tällä hetkellä maksua tule poistaa. Erityistapauksissa voisi maksun saada takaisin.

Paula Pennanen-Aitta (KD) 28.10.2012

Eläkeläisiltä ja työttömiltä ei pitäisi periä terveyskeskusmaksua

Tarja Tolonen 28.10.2012

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen tutkijana en voi olla allekirjoittamatta kysymyksen introtekstiä. Tätä kysymystä pohtiessani olen aina perustellut kantani kansanterveyden ja -talouden näkökulmasta. Onko siis oikein, että tietty väestöryhmä ei pääse tai halua verovaroin rahoitettua terveyspalveluita, koska kokevat maksun liian suureksi? Yksilön kannalta saattaa nimittäin olla kysymys, juuri tästä maksusta, jonka suuruus muodostaa "kynnyksen" tulla hoidon piiriin. Terveysongelman pitkittyessä kustannuksilla on yleensä taipumusta kasvaa ekspotentiaallisesti ajan funktiona. Tämän johdosta kannatan terveyskeskusmaksun poistamista tietyiltä asiakasryhmiltä. Edellä olevan lisäksi täytyy myös muistaa, että maksujen laskutus ja perintä sitovat myös resursseja ja varoja, joita voitaisiin ennemminkin käyttää potilaiden terveydentilan edistämiseen.

Marko Ekqvist (PS) 27.10.2012

Periaatteessa ajatus tuntuu hyvältä. Terveyskeskusmaksun poistaminen kuitenkin ruuhkauttaisi asemat ja laskisi palvelun laatua.

Timo Vehosmaa (KD) 27.10.2012

Kyllä. Tämä on uudistus, joka maksaisi itsensä takaisin. Perusterveydenhoidon saavutettavuus vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia - terveysongelmiin tulee puuttua varhaisessa vaiheessa, ja maksuttomuus edistää tätä. Lisäksi terveyskeskusmaksusta saatava tulo on marginaalinen suhteessa muuhun terveysjärjestelmän rahoitukseen, eli maksuttomuus olisi lyhyelläkin tähtäimellä taloudellisesti toteutettavissa.

Alviina Alametsä (Vihr.) 27.10.2012

Maksuton perusterveydenhuolto suosisi hyvätuloisia eikä edistäisi tasa-arvoa. Terveyskeskusmaksun pitäisi olla varallisuuden ja tulojen mukaan määräytyvä. Pienituloiset ja pelkän kansaneläkkeen perusosan varassa elävät pitäisi vapauttaa maksusta kokonaan, mutta niiltä joilla on varaa pitäisi periä suuremmat maksut kuin nykyisin. Näin kunta saisi varoja sinne missä niitä tarvitaan kipeimmin.

Tauno Lehtonen (PS) 27.10.2012

Pienikin maksu voi olla pienituloiselle suuri. Näiden maksujen merkitys perusterveydenhuollon rahoittamisessa on myös mitä ilmeisimmin sangen vähäinen. Terveyskeskus maksut voitaisiin poistaa.

Aapo Jumppanen (Vihr.) 27.10.2012

Maksu tulee säilyttää nykyisellään. Työnantajan vaatimien sairastodistusten hakeminen itsehoidettavista taudeista (flunssat jne.) tulee laskuttaa työnantajalta.

Martti Munne (M2011) 27.10.2012

Osa voi maksaa, niillä joilla ei ole rahaa voivat saada maksuttoman hoidon.

Eeva Karvinen (Kesk.) 26.10.2012

Terveyskeskuksia käyttävät eniten juuri pienituloiset ja työttömät, joilla ei ole työterveyshuoltoja. Varakkailla on enemmän maksukykyä ja he voivat käyttää yksityisiäkin palveluja. Toisaalta on pelko siitä, että maksujen poistuessa laatu heikkenee tuottamattomuuden vuoksi lääkäreiden lipuessa yksityiselle sektorille.

Sanna-Mari Prusila (KemPar) 26.10.2012

Pienituloisilta eläkeläisiltä,työttömiltä ja pätkätyötä tekeviltä maksu pitää poistaa

Tapio Kivioja (Vas.) 26.10.2012

Ei, mutta ne tulisi kohtuullistaa ihmisten maksukyvyn ja sairaushistorian perusteella.

Tanja Tauro (Vihr.) 26.10.2012

Tekisi mieli vastata kyllä. Terveydellistä eriarvoisuutta voidaan parantaa tekemällä terveyskeskuksista arvostetumpia ja tekemällä niistä työpaikkoina parempia ja joustavampia lääkäreille ja hoitajille.

Ville Hämäläinen (Vihr.) 25.10.2012

Terveyskeskusmaksu pitää poistaa pienituloisilta.

Maria Nordin (Vihr.) 25.10.2012

Näkisin että nykyinen käytäntö on ihan siedettävä. Tulisi kuitenkin olla joustoa ja saada palvelu myös maksutta jos maksukykyä ei ole. Rahattomuus ei saa olla este palvelun saamiselle.

Lea Paukkeri (Kesk.) 25.10.2012

Yhteiskunnan peruspalvelujen kuten terveyskeskus, kirjasto, koulu jne tulisi olla kaikille asukkaille maksuttomia. Erikoissairaanhoito saa maksaa jo jotain ja sen maksukatossa tulisi ottaa huomioon potilaan varallisuus.

Petteri Pietiäinen (Vas.) 25.10.2012

Erityissairaanhoidon osalta poliklinikkamaksut voidaan säilyttää. Mielenterveyden avohuollon käyntien tulee olla maksuttomia niinkuin nyt ovatkin Helsingissä.

Lilja Tamminen (Vihr.) 25.10.2012

Pienituloisimpien terveyskeskusmaksusta voisi vastata sosiaalitoimi.

Marko Tuominen 24.10.2012

Mielestäni pienituloisimmilta se voitaisiin poistaa kokonaan. Muuten sitä voisi yksinkertaistaa siten, että olisi pelkästään vuosimaksu.

Esa Nikulainen 24.10.2012

suurin ongelma ei mielestäni ole maksut, vaan hoitoon pääsy!

Juha Räisänen (KD) 24.10.2012

Maksut tasaavat käyttäjiä samalle viivalle.

Arja Penttinen 24.10.2012

Terveyskeskusmaksuilla voidaan parantaa terveydenhuollon palveluja. Toisaalta pieni maksu laittaa ajattelemaan onko oma tarve lääkäriin meno vai sairaanhoitajan vastaanotto riittäisi. Tähän voitaisiin soveltaa tulorajat, jolloin pienillä tuloilla olevilla olisi pienemmät terveyskeskusmaksut.

Pirita Nenonen (PS) 23.10.2012

Lähiterveysasemilla ja alhaisilla terveyskeskusmaksuilla ylläpidetään terveyttä. Etenkin Turun nykyisessä taloustilanteessa terveyskeskusmaksujen poistaminen olisi kuitenkin haasteellista, mutta olisi tietysti hienoa, jos korvaava rahoitus löytyisi muualta.

Meri Vuohu (Vihr.) 23.10.2012

Maksun keräämisen resurssit voisi myös kohdistaa itse terveydenhoitoon.

Jani Leino (Vihr.) 23.10.2012

- Ei kaikilta poistaa, mutta vähävaraisilta voisi alentaa vaikka puoleen maksuista.

Pirkko K. 23.10.2012

Nyky järjestelmä muutenkin ohjaa yksityispuolelle ne asiakkaat joilla on varaa terveydenhoitoon. muille voisi olla maksuton terveydenhuolto.

Ari Tykkyläinen (PS) 23.10.2012

Ilmaisia palveluja ei useinkaan arvosteta

Tuija Kuusisto (Kok.) 23.10.2012

Ei poistaa kokonaan,mutta alentaa 50% tämän päivän taksasta.Samoin pitäisi ehdottomasti tehdä myös sairaala maksuille.

Touko Kuusela 23.10.2012

Perusterveydenhuoltomaksut pitäisi poistaa, erikoissairaanhoidossa pitäisi olla maksukatto. Se siis saisi maksaa tiettyyn rajaan asti.

Aki Saariaho (Vihr.) 22.10.2012

Suurin osa työikäisistä (maksukykyisistä) saa terveyspalvelut työterveyshuollon kautta. Tevreyskeskusta käyttävät siis pääosin vanhukset ja paljon sairastavat, joille jo sairaudet ja niihin käytettävät lääkkeet ja hoidot kustantavat paljon.

Anne Kahelin (Vas.) 22.10.2012

terveyskeskusmaksujen poisto helpottaisi mm. paperisotaa kelan ja sosiaalitoimen kanssa mutta en ehdottomasti ole sitä mieltä että maksut pitäisi poistaa, etenkään tämän hetken taloustilanteessa. Maksut eivät kuitenkaan ole kohtuuttomia ja maksukattokin auttaa tässä.

Marja Tommola (Vihr.) 22.10.2012

Kyllä osittain, eläkeläisiltä, työttömiltä ja opiskelijoilta.

Tomi Saaristo (PS) 22.10.2012

Vantaalla ei ole tähän varaa.

Jaakko Niinistö (PS) 22.10.2012

Parhaassa yhteiskunnassa tällaisia kynnysrahoja ei makseta. Jos ilman niitä ei tulla toimeen, meillä on järjestelmässä parannettavaa. Parempaan päin, siis!

Juha Tarvainen (Vihr.) 22.10.2012

Ilmainen/liian halpa myös hoitotulos?Erikoislääkäri halvempaa,kuin kandi armeija tosi poteville.Kalliiden palveluiden yksityistäminen/kilpailutus toki turhaa ei motivoituneista.Ihmiskokeet tosi suotavaa alaansa vannoituneille/muiden hyvää ajavien keskuudessa?

Sirpa Sundqvist (PS) 22.10.2012

Sille väestön osalle jolle tämä kustannus on merkittävä, on myös palvelut tarpeellisia. Mikäli rahat eivät riitä poistamaan maksuja kokonaan, niin ainakin huomattava tiputus maksuun olisi tarpeellinen.

Juha Jormakka 22.10.2012

Pienituloisilla voi olla myös maksuvaikeuksia jolloin maksu voi moninkertaistua perintäkulujen kautta, ainakin pidentää aikaa jolloin siirtyy perintätoimistolle tai kunnan hoitaa perintä itse.

Juho Rupponen (PS) 22.10.2012

Osittain maksuton, maksukyvyn mukainen terveydenhuolto.

Ulla Sajaniemi 22.10.2012

Ainakin pienituloisilta.

Kaarlo Melander (KD) 22.10.2012

Terveyskeskusmaksut eivät ole suuria yksilölle, mutta kunnille ne ovat merkittävä tulonlähde.

Hanna Sirkiä (Kok.) 22.10.2012

Omalääkärimaksut tulee poistaa Kuopiossa.

Tuukka Koirikivi (SKP) 22.10.2012

Mutta tuloihin suhteutettu maksu. Näin pienituloiset maksaisivat vähemmän tai ei ollenkaan.

Pirjo Nuolikoski (SDP) 22.10.2012

Jos se vaan on mahdollista. Kannattaa tutkia!

lemppa 22.10.2012

Palveluja arvostetaan enemmän ja niihin sitoudutaan paremmin, kun niistä joutuu jonkin verran maksamaan. Nykyinen käytäntö on osoittautunut toimivaksi.

Marja Kaitainen (KD) 22.10.2012

Eriarvoisuus ei johdu terveyskeskusmaksuista vaan erilaisista mahdollisuuksista ohittaa ruuhkainen julkinen terveydenhoito.

Lassi Koikkalainen (Vihr.) 22.10.2012

Jos terveyttä hoidetaan, ehkäisee se tehokkaasti sairaanhoitamisen kuluja; täten siis terveydenhuolto pitäisi toimenpidettää uudelleen.

Jarkko Tainio (Kesk.) 22.10.2012

Ei kannata poistaa, mutta pidetään matalana. Joskus oma hoito ja lepo auttaa paremmin kuin lääkäri, ja pidetään kustannuksia kurissa, jos on ainakin pieni kynnys käyttää terveyspalveluita.

Susann Warnecke (Kesk.) 22.10.2012

Maksujen poistoa kannattaa tutkia. Saattaa olla, että pienen maksun perimisestä tulee enemmän kuluja kuin maksuttomuudesta. Terveydenhoidon olisi oltava paremmin kaikkien saatavilla. Lähiterveysasemilla ja alhaisilla palvelumaksuilla ylläpidetään terveyttä.

Emilia Olkanen (Vihr.) 21.10.2012

Jotta laatu voidaan säilyttää nykyisellä tasolla ei maksuja voida poistaa. sen sijaan ne tulisi porrastaa nykyistä voimakkaammin etenkin erittäin pienituloisten ja erittäin suuritulositen osalta.

Meri Ovaskainen (Vihr.) 21.10.2012

Joku kynnysraha täytyy noin yleisesti olla: sosiaalisin perustein siitä voidaan sitten tinkiä alaspäin aina nollaan asti.

Petri Leinonen (Vihr.) 21.10.2012