Kirjaudu sisään Question_mark Facebook_64 Google_64 | FI EN
Jotta voimme näyttää sinulle oman alueesi kysymykset ja tulokset.
Lisätty 8.8.2012
Alue Koko maa
Vastauksia 3014

Annetut vastaukset (3014 kpl)

Kunnan palveluja ei tulisi yksityistää

Käyttäjät
 
40%
Ehdokkaat
 
35%

Osa palveluista voidaan yksityistää

Käyttäjät
 
57%
Ehdokkaat
 
62%

Kunnan palveluja tulisi yksityistää

Käyttäjät
 
3%
Ehdokkaat
 
2%

Kommentit

Ulkoistaa ostopalveluina. Pääsääntöisesti yksityiset palvelut huolehtivat vain hyvätuloisista. Rahat virtaavat maasta pois. Ostopalveluja voi käyttää silloin kun tilanne ehdottomasti niin vaatii. Siis ostopalveluja voi käyttää eli ulkoistaa jossain määrin, mutta ei tule antaa päätäntävaltaa yksityisille. Kapitalismi ei sovi Suomeen.

Tauno Lehtonen (PS) 31.10.2012

Pääasiassa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa omana toimintana, mutta lisänä voidaan käyttää yksityisiä palveluita. Kunnan tulee silloin valvoa, että toiminta on asiallista ja hyvää.

Paula Pennanen-Aitta (KD) 28.10.2012

Ja ainoastaan pienen osan!

Juha Richter (KD) 28.10.2012

Osa kunnan palveluista voidaan hoitaa ostopalveluina. Termi yksityistäminen on käsitykseni mukaan väärä tässä asiayhteydessä. Urpilainen voi ihan rauhassa yksityistää. Minä taas ostan ja kilpailutan hankinnat siten, että siitä hyötyy myös Suomalainen veronmaksaja. Edullinen ei ole aina "edullinen". Esimerkiksi terveydenhuollon ostopalveluissa voidaan aivan hyvin painottaa kotimaisuutta, verojen maksua Suomeen ja laatua. Kannustan kuntia hankkimaan ostopalvelut Suomalaiselta yrittäjältä.

Marko Ekqvist (PS) 27.10.2012

Ainakaan peruspalveluja ei tulisi yksityistää lisää. Kunnan itse tuottamien palvelujen laatua voidaan paremmin valvoa ja monella alalla ei ole tarpeeksi aitoa kilpailua, jotta yksityistäminen olisi edes järkevää.

Saara Uotila (Vihr.) 27.10.2012

Osa palveluista voidaan yksityistää, jos ne toimivat siten tehokkaammin ja laadukkaammin, ja jos kuntalaiset ovat tilanteeseen tyytyväisiä. Tämä on kuitenkin vain hätäratkaisu - palveluiden tulee olla pääasiassa kunnan vastuulla ja kaikkien saavutettavissa ja tavoitettavissa esimerkiksi varallisuudesta huolimatta. Jos yksityistetyt palvelut toimivat julkisia tehokkaammin, täytyy miettiä, miksi - voisiko niistä ottaa oppia julkiselle puolelle? Esimerkiksi terveyspalveluissa laatua ei saa alistaa hinnalle tai epäinhimillisille kilpailutuskriteereille.

Alviina Alametsä (Vihr.) 27.10.2012

Tasapainoisen elinkeinoelän kannalta järkevää. Koulut, terveydenhoito tms. pitäisi pitää pääosin julkisina

Eeva Karvinen (Kesk.) 26.10.2012

Palvelujen yksityistämisessä on tärkeää huolehtia kunnan järjestämisvastuusta, reilusta kilpailutuksesta, sopimusten oikeanmukaisuudesta ja tärkeimpänä laadun valvonnasta. Kilpailuttamisessa tulee päättäjien olla hyvin tietoisia eri osapuolten toiminnasta eikä isoja monikansallisia yrityksiä saa päästää kunnan palvelutuottajiksi, jos vaarana on verorahojen valuminen ulkomaille veroparatiiseihin. Jos yksityistäminen hoidetaan valvotusti ja säilytetään valvova/järjestävä asema kunnalla, voidaan hyödyntää yksityisiä palvelutarjoajia yksityistämällä pieniä osa-alueita.Hyöty tästä näkyy etenkin paikallisten yritysten työllistävänä tekijänä alueella ja verojen kertyvän oman kunnan kassaan.Luovuutta ja joustavuutta palvelutuotantoon hallituissa puitteissa.

Sanna-Mari Prusila (KemPar) 26.10.2012

Kunnan on säilytettävä terveydenhuollon vastuu ja hallinta itsellään. Terveyskeskusmaksut ovat sopivalla tasolla. Niitä ei tule poistaa, koska maksuttomuus vähentäisi terveydenhoidon laatua ja arvostusta.

Inari Arjas (Vihr.) 26.10.2012

Yksittäisiä palveluita edellyttäen, että ne ovat hyvin toimivan kunnallisen kooridinoinnin ja laaduntarkkailun alla. Ei kokonaisia palveluketjuja. Ne mitkä palvelut voisi yksityistää, tulisi keskustella avoimesti kuntalaisten kanssa.

Tanja Tauro (Vihr.) 26.10.2012

Omat palvelumme tuotamme itse.

Jorma Snellman (Vas.) 25.10.2012

Sosiaali -ja terveyspalvelut tulee tuottaa kunnan omana työnä ja lähellä kuntalaisia. Yksityistämiseen ei tule mennä

Lea Paukkeri (Kesk.) 25.10.2012

Yksityistämiseen liittyy monia onglmia ja suhtaudun palvelujen yksityistmiseen kriittisesti, vaikka se joskus saattaakin toia.

Iida Kalmanlehto (Vihr.) 25.10.2012

Julkiset palvelut voidaan tuottaa Helsingissä tehokkasti niin, että hyöty tulee kaikille asukkaille eikä vain palveluntuottajafirman osakkaalle ja kilpailutuksen tehneelle konsultille.

Petteri Pietiäinen (Vas.) 25.10.2012

periaatteessa ei. jos jonkun erityispalvelun kohdalla päädytään yksityiseen palveluntarjoajaan, on laaduntarkkailun ja valvonnan oltava kunnalla.

Marjo Väänänen (KD) 25.10.2012

Yksityistäminen on toistaiseksi epäonnistunut surkeasti. Sen sijaan, jos kuntasektorilla opittaisiin laatimaan sopimuksia oikein ja saadaan parempi hinta ja laatu palveluille, en vastusta yksityistämistä.

Lilja Tamminen (Vihr.) 25.10.2012

Pääasiassa kunnan pitää tuottaa palvelut itse. Hankalimmissa tapauksissa voidaan kääntyä yksityisen puoleen, jos säästetään kustannuksissa ja laatu säilyy korkeana.

Marko Tuominen 24.10.2012

Yksityistämistä tulee käyttää harkiten ja jos jotain yksityistetään, huolehditaan myös laadunvalvonnasta

Simo Räty (Kesk.) 24.10.2012

Kääk, vastasin jo mielestäni tähän...kuinkahan käy? Tulee tuplana. Kyllä joitakin voi riippuen palvelusta, mutta ei terveydenhuoltoa.

Päivi Åhlgren (KD) 24.10.2012

Kunnalla olisi kyllä syytä tehostaa joitain omia toimintojaan, mutten usko että yksityistämisellä saadaan kovia säästöjä. Itsemääräämisoikeus palvelujen tuottamisessa pitää säilyttää.

Esa Nikulainen 24.10.2012

Kunta voi osittain yksityistää palveluja. Esim. tasaamalla palvelujen kysyntää kiireisimpänä aikana. Paras palvelu asiakkaan kannalta on lähtökohta, sekä ihmisläheisyys. Antaa turvaa ihmisille. Voi lisätä yrittäjyyttä myös kunnissa. Kustannustehokkuus huomioitava myös, kilpailutettava järkevästi ja palvelujen laatu turvattava. Taitoa ja tietoa vaatii.

Pirkko K. 24.10.2012

On lähdettävä siitä, että palvelut tuotetaan kunnan omana työnä. Palveluja yksityistäessä demokratia heikkenee, kun päätäntävalta siirtyy yksityisten firmojen johdolle demokraattisilla vaaleilla valittujen päättäjien sijaan. Yksityistäminen ei useimmiten tuo säästöjä. Kuntalaisten verorahat on käytettävä palveluihin, ei veroparatiisifirmojen tilien kasvattamiseen. Joissain tapauksissa palveluja voidaan tuottaa myös ostopalveluna, mikäli omia resursseja ei ole riittävästi, mutta tämän pitäisi olla poikkeustapaus.

Maria Routakorpi (Vas.) 24.10.2012

Yksityistämistä tulee harkita varsinkin etsittäessä edullisempia ratkaisua. Mieluummin yksityistetään kuin lopetetaan.

Arja Penttinen 24.10.2012

Yksityistäminen ei loppupeleissä tule olemaan edullista. Kun kunnan tarjoama palvelu lakkaa tyystin, alkaa yksityisten monopoli ja hinnat nousee.

Pirita Nenonen (PS) 23.10.2012

Ehdottomasti

TU tennis 23.10.2012

Sosiaali- ja terveyspalveluita ei tule yksityistää. Vähemmän kriittisiä palveluita voidaan tuottaa julkisen sektorin ulkopuolella, mutta toimiva tasapaino kunnan itse tuottamien palveluiden ja ostopalveluiden välillä on ensiarvoisen tärkeä.

Meri Vuohu (Vihr.) 23.10.2012

Hyvä tasapaino kunnan itse tuottamien palveluiden ja ostopalveluiden välillä takaa kunnalle kulloisenkiin tilanteeseen oikeat työkalut selviytyä lakisääteisistä palveluvelvoitteistaan.

Jani Leino (Vihr.) 23.10.2012

Yksityistämisessä näyttää olevan riskinä ensinnäkin kilpailuttamisen onnistuminen ja toiseksi se, että pidemmän päälle kustannukset voivat kivuta itse tuotettua kalliimmiksi. Yksityistäminen(kin) on taitolaji.

Annikki Hakkarainen (Kesk.) 23.10.2012

Terve palvelujärjestelmäkenttä koostuu julkisesta, yksityisestä ja kolmannesta sektorista.

Arttu Laitinen (KD) 23.10.2012

Kaikkia ei voi yksityistää, mutta tarkkaan mietittyjä kohteita voisi löytyä.

Ari Tykkyläinen (PS) 23.10.2012

Kuntalaisille vapaus valita palvelujen tuottaja joko kunnallinen tai yksityinen

Tuija Kuusisto (Kok.) 23.10.2012

kunnille pitää olla resurssit omien julkisten palveluiden tarjontaan.Yksityiset monikansalliset yritykset ovat kansantaloudellisia tappioita sekä veron kiertäjiä.

Touko Kuusela 23.10.2012

Esimerkiksi liikuntapalveluita voitaisiin yksityistää enemmän ja iltapäiväkerhotoimintaa kouluilla laajentaa yksityisillä yrittäjillä, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa pitää olla varovainen. En yksityistäisi niitä.

Aki Saariaho (Vihr.) 22.10.2012

En kannata yksityistämistä. Yksityisten yritysten on aina tarkoitus tehdä voittoa ja yritykset saattavat olle kirjoilla vaikka missä maassa, jolloin sen voitot ja verot menevät pois Suomesta. Ylöjärven kokoisen kunnan tulee pystyä järjestämään peruspalvelut asukkailleen.

Tomi Saaristo (PS) 22.10.2012

Tapauskohtaista. Esim. Vantaalla Hakunilan terveyskeskus yksityistettiin, kun lääkäreitä ei aiemmin saatu. Nyt homma toimii.

Jaakko Niinistö (PS) 22.10.2012

Ei ehdoin tahdoin yhteiskunnallisten palveluiden yksityistämistä. Tilanne saattaa poikkeustapauksissa puoltaa marginaalisten palvelujen tuottamista julkisen sektorin ulkopuolella.

Juha Tarvainen (Vihr.) 22.10.2012

Paskasta palvelusta/huonosta hoidosta on vaikeampaa hakea korvauksia "kaimojen"saarilta?

Sirpa Sundqvist (PS) 22.10.2012

Ulkoistaminen pitää osata tehdä oikein ja pitää myös tarkkaan miettiä laatukriteerit ulkoistamiselle. Ulkoistaminen ei välttämättä lisää laatua tai tuota kustannushyötyä.

Juha Jormakka 22.10.2012

Bisneksen tekeminen ja peruspalvelut eivät sovi yhteen.

Ulla Sajaniemi 22.10.2012

Ehdoton EI yksityistämisele.

Tuukka Koirikivi (SKP) 22.10.2012

Rilu kilpailutus: Halvalla ei saa hyvää, mikäli kilpailutus tehdään vain halvimman tarjouksen periaatetta noudattaen.

Pirjo Nuolikoski (SDP) 22.10.2012

Lähtökohtana on kunnan omat palvelut. Pakottavissa tilanteissa on turvauduttava muihin palveluiden tarjoajiin. Ihmiset on hoidettava.

lemppa 22.10.2012

En kannata yksityistämistä keskeisten peruspalvelujen osalta kuten peruskoulut ja terveyspalvelut. Jos palveluja yksityistetään taloudellisin perustein, täytyy huolehtia hyvin laadun valvonnasta.

Marja Kaitainen (KD) 22.10.2012

Tärkeät palvulut tulee säilyttää kunnan vastuulla, toisarvoisia voidaan yksityistää, mikäli siitä saadaan jotain etua. Yksityistäminen ei ole itseisarvo.

Seppo Niiranen (Vihr.) 22.10.2012

Osa voi varmasti, toimii ehkä jopa paremmin ja halvemmin kuin julkinen sektori. Saksassa esim. kaikki lääkäripalvelut ovat yksityisia. Halpoja, nopeita ja toimivia.

Susann Warnecke (Kesk.) 22.10.2012

Palveluita, jotka eivät ole kunnan ydintoimintaa voidaan yksityistää. Terveydenhuollossa on ensisijaisesti keskityttävä kunnan palveluiden kehittämiseen. Lisäpalveluita voidaan ostaa järjestöiltä tai yrityksiltä. Kilpailutukset on tehtävä niin, että pienetkin tahot voivat osallistua niihin.

Emilia Olkanen (Vihr.) 21.10.2012

Sillä ehdolla, että niitä voidaan myös valvoa !

Petri Ojala (SDP) 21.10.2012

Yksityistäminen ei ole oikotie onneen, vaan pitkällä tähtäimellä johtaa herkästi palveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemiseen. Peruspalveluiden tuottaminen on kunnan velvollisuus.

Meri Ovaskainen (Vihr.) 21.10.2012

Yksityistämisen sijaan tulisi tarjota enemmän omia palveluita

Martti Mäkelä (PS) 21.10.2012

Osa palveluista voidaan yksityistää, niitä palveluja johon joutuu investoimaanpaljon

Heimo Peltola 21.10.2012